Användarvillkor Medlemsvillkor

Användarvillkor och Medlemsvillkor

Sammanfattning:

Myparty.se är ett bloggnätverk som är en del av Mediadream Webbyrå.

Som medlem ansvarar Du själv för det du skriver eller laddar upp på sajten, och på din egna blogg och måste följa våra regler och villkor.Myparty.se  friskriver sig från allt ansvar och kan inte  klandras för vad du skriver. Inlägg som görs i blogg eller forum godkänner du att Myparty.se får rätt att lagra och även publicera på andra platser, redigerat eller ursprungligt skick. Bloggen eller dina inlägg i forum får inte innehålla kommersiella budskap eller reklam, tipsa gärna om bra företag med inte i kommersiellt syfte. Myparty.se accepterar inga personangrepp eller inlägg som på annat sätt kränker personer eller grupper av personer. Vi välkomnar din åsikter men vi önskar att ni använder ett vårdat språk. Inlägg som görs i blogg eller forum får inte innehålla uppmaning till brott, pornografi, olaga våldsskildring eller hets mot folkgrupp. Vi förbehåller oss rätten att radera bloggar, inlägg och kommentarer som på ett eller annat sätt strider mot våra riktlinjer och villkor, och som vi anser inte hör hemma här på Myparty.se.

Mer utförligt:

1. Allmänt om villkoren för användning av innehållet på Myparty.se och dess nätverk
Genom att nyttja Myparty.se accepterar du följande villkor som beskriver hur du får använda innehållet på denna webbplats. Innehållet består i databaser med information som är skyddade enligt paragraf 49 §,1 §  i upphovsrättslagen. Texter, bilder och dylikt är upphovsrättsligt skyddade som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § upphovsrättslagen.

2. Myparty.se ansvar
Myparty.se ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som drabbar kund till följd av fördröjning av information, avbrott, uteblivna leveranser av data eller liknande. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada t.ex. förlorad vinst, minskad produktion m m.

Myparty.se lämnar ej någon garanti eller annan förpliktelse om uppgifternas innehåll eller dess egenskaper. Vi tar ej ansvar för innehåll på någon webbsida som vi eller våra medlemmar länkar till.
Myparty.se tar inte ansvar för vara eller tjänst som marknadsförs eller visas av tredje part genom webbsidan Myparty.se.

Myparty.se tar inte ansvar för:
(1) person- eller sakskada av något slag som följd av användande av sajten.
(2) otillåtet användande av personlig eller finansiell information lagrad i databasen.
(3) avbrott eller störning av sändningen till eller från webbsidan.
(4) virus, trojaner och dylikt som kan överföras till eller genom webbsidan av tredje part.
(5) fel eller försummelser i något innehåll eller för förlust eller skada av något slag orsakad som följd av ditt användande av Internetsidorna.

Användare av Myparty.se har inte rätt att gentemot ägaren Myparty.se göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.

3. Användande av Myparty.se
Då du godkänner dessa allmänna villkor ger Myparty dig tillstånd att använda webbsidan Myparty.se. Som användare har du inte tillåtelse att använda dig av något automatiserat system som läser av innehållet på ett obehörigt sätt utan Myparty.se samtycke. Fråntaget från detta är de stora sökmotorerna Google,Bing,Yahoo,Altavista.

4. Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, är man skyldig att informera alla som besöker en webbplats om vad cookies används till där och ges möjlighet att vägra sådan användning. Myparty använder cookies för att identifiera webbläsare som unika. Det hjälper oss att hålla reda på antalet besök på webbsidan samt ger oss statistik och information om hur många webbläsare som besöker sidan samt vad de gör. I vissa fall använder vi även cookies för att förenkla för användaren gällande inställningar som användaren gör.

Vad är Cookies?
Cookies är en lite fil som sparas ner på din dator när du går in på en webbsida. Cookie-filen består av information om vad du gör när du besöker sidan.

4. Force Majeure
Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelse samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om respektive parts åtaganden till väsentlig del förhindrats längre tid än en månad på grund av omständighet angiven ovan, äger vardera parten utan ersättningsskyldighet frånträda sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.

5. Ändring av villkor
Dessa allmänna villkor gäller tillsvidare om inget annat avtalats partner emellan. Myparty.se äger rätt att ändra dessa allmänna villkor utan att i förväg inhämta användares godkännande. Sådan ändring träder i kraft en (1) månad efter det att ändringen gjorts allmänt tillgänglig på Myparty.se hemsida www.myparty.se.

Share

Comments are closed.